CONTRIBUTE TO THE BLOG

To get discussion going we welcome guest blog posts from members. Download the guidelines and send us your article.

Guidelines for TMF guest blog posts

We’d also love your profiles to add to our newsletter. See the guidelines below.

Guidelines for TMF Organisation Profiles

 

Posted in News | Comments Off

ASSOCIATION OF FESTIVAL ORGANISERS CONFERENCE

14 – 16 November
Ettington Chase Conference Centre,
Stratford-upon-Avon

Book here.

Book before 31st Oct to get the best deal on delegate tickets & trade stands for the annual gathering of festival organisers, event managers, artists, agents, suppliers and industry experts.
Tickets include all sessions, Saturday lunch AND dinner & endless tea & coffee.

Agenda News:
Join us at Conference for a packed Agenda including case studies, discussions, breakout sessions and more!
Topics include Families at your Festival with The Family Arts Campaign, David Gibb, Just So Festival and Mark Clark, the latestsocial media marketing tips, site planning and logistics, amarketing Case Study with Kendal Calling and a double session on festival sustainability.
Programming sessions include Book Big, Book Local, Book Safe?How far do you push your programme? and an unmissable afternoon with Debs Newbold (Storyteller) and Ashley Hutchings (Writer and musician) on words, poetry and live literature at your event.
Make your budget go further with sessions on managing your financial risk, how ticketing can help you understand your audience and market your event, online fundraising, and our in-depth round table sessions on contracts and contracting will check the small print.
Finally, keep you and your audience safe with discussions onMedical Cover, the Purple Guide and more.

Showcases:
More artists are announced for the live music Showcases on the Friday & Saturday night:
The Will Pound Band, Boat to Row, Worry Dolls, Sam Green & The Midnight Heist and Elliot Morrisjoin The April Verch Band (Canada), Tim Chaisson (Prince Edward Island), Meaghan Blanchard (Prince Edward Island), Kizzy Crawford (Wales), and Dan Walsh (England).

Face to Face Advice:
Join Paula Hawthorn from LaPlaya Insurance Services and Jon Payne from Horsey, Lightly Finn to discuss any of your insurance, legal & licensing questions.
The AFO exchange brings together all our delegates. An exciting mix of volunteer and professional festival organisers, festivals that have been running for generations and first time organisers, this is your chance to share ideas and answers with other people that do what you do!

Whatever your role or interest in festivals, if you are dedicated to learning and teaching, sharing and networking to continuously improve the festival scene, you’ll find plenty in common at AFO Conference.

Join AFO here.

Posted in News | Leave a comment

FREE JUST ENTERPRISE WORKSHOP: INTRODUCTION TO TENDERING

Just Enterprise’s programme of procurement workshops has been designed to provide support for enterprising third sector organisations who want to respond to public sector tender opportunities. We are pleased to announce we will be running our one day “Introduction to Tendering” event at The Gateway in Perth on 20th November 2014. Delivered by Just Enterprise procurement professionals, we are able to offer this learning free of charge for members and staff of third sector organisations.

Who should Attend?     The Introductory workshop is aimed at third sector organisations with little or no knowledge of public sector tendering

Learning Outcomes       

  • Where to find tender opportunities
  • Tender terminology
  • How the tender process works
  • The buyer’s perspective
  • Top Tips for a good tender
  • Evaluation and scoring

When & Where               Thursday 20th November 2014 – (9.30am to 4.00pm) – The Gateway, North Methven Street, Perth, PH1 5PP

Cost                                       Free of charge for members/staff of third sector organisations

How to Book                      Click here to complete the on-line registration form. Places are limited and are offered on a first come, first served basis so please book early to guarantee your place.

Just Enterprise is a Scottish Government funded programme specifically designed to assist the growth of Scotland’s third sector. Visit  www.justenterprise.org or telephone 0141 425 2939 for details of the full range of support available.

 

Posted in News | Leave a comment

FALKIRK FOLK CLUB 10th ANNIVERSARY SONGWRITING COMPETITION

Last year’s event was phenomenal with a packed hall, great atmosphere and a fabulous array of styles and quality songwriting.

This year is a special one for the competition now celebrating it’s 10th year.

We greatly look forward to this year’s event which takes place on Saturday 22 November in the St. Francis Xavier Hall.

It’s a fun night for participants, and for the enthusiastic audience too, who get to play their part by deciding this year’s winner of the ‘2014 Audience Award’.

Being a special anniversary year for the competition, we have increased the prize money and the number of awards.

As always, there will be three highly respected and independent judges.

Again it’s only £5 to enter and this year’s prizes are as follows

  • 1st £150
  • 2nd £75
  • 3rd £50
  • 4th £25

Door Entry is only £5 and all are encouraged to bring along your own refreshment. (There will be tea and coffee available)

For rules and how to enter click on the link here and good luck!!

To reserve tickets contact Stuart by email or call 07535 097296
SATURDAY 22 NOVEMBER
DOORS OPEN 7PM
ST FRANCIS XAVIER HALL, HOPE STREET, FALKIRK, FK1 5AT
www.falkirkfolkclub.co.uk 

Posted in News | Leave a comment

BBC RADION NAN GAIDHEAL – THE POETRY OF A GENERATION

Bàrdachd a’ Chiad Chogaidh –  Dàin ar Linn

Na ghluais na thachair sa Chiad Chogadh sibh?  Eil liut agaibh air rannaidheachd is bàrdachd?  Eil sibh nar bàird?  Ma tha, tha sinn airson cluinntinn bhuaibh.

Tha BBC Radio nan Gàidheal agus Acair le taic bho Chomhairle nan Leabhraichean a’ deasachadh a’ chiad chruinneachadh de bhàrdachd mun Chiad Chogadh airson fhoillseachadh ann an 2015. Tha sgioba BBC Radio nan Gaidheal air faisg air 200 dàn a thional, cuid dhiubh a bhios mar phàirt de chraolaidhean Seachdain sa Chogadh agus thèid 100 de na pìosan bàrdachd a thaghadh airson a’ chruinneachaidh ùir seo.

Thèid bàrdachd ainmeil bho leithid Dhòmhnaill Ruaidh Chorunna is Murchadh MacPhàrlain a thaisbeanadh cuide ri pìosan bho fhir is mnathan nach eil idir cho aithnichte.  Tha an leabhar air a roinn ann an earrainnean a’ coimhead air an àm ron chogadh, ri aghaidh a’ bhlàir, an sealladh bhon dachaigh agus a’ coimhead air ais às dèidh a’ chogaidh.   Ach tha guth an là an-diugh a dhìth, rud a dh’fhaodadh a bhith mar phàirt bhrìoghmhor den leabhar ùr.

Tha sinn a’ toirt fiathachadh do bhàird an là an-diugh an smuaintean a chuir an cèill agus an cuir thugainn.  Tha e fosgailte do dhuine sam bith aig aois sam bith agus tha saorsa agaibh a thaobh cruth na bàrdachd.  Thèid 5 pìosan a thaghadh airson crìoch a chuir air an earrainn mu dheireadh san leabhar agus thèid beachdachadh air na pìosan eile a chraoladh air Radio nan Gàidheal taobh staigh prògraman sònraichte a’ comharrachadh a’ Chiad Chogaidh.

Tha Annella NicLeòid air a bhith air a bogadh ann an eachdraidh a’ Chogaidh Mhòir airson Radio nan Gàidheal agus tha i ag ràdh: “Tha an rannsachadh againn air ar stiùireadh gu iomadh sgeulachd inntinneach is drùidhteach agus ‘s e urram dha-rìribh a th’ann a bhith dhan toirt chun a’ luchd-èisteachd ann a Seachdain sa Chogadh.  Tha e air obair bàird à gach ceàrnaidh den dùthaich agus den Cho-fhlaitheis a dhùsgadh às ùr agus tha sinn a-nis airson a thoirt do ghinealach ùr.”

‘S iad Acair a tha gu bhith a’ foillseachadh an leabhair ann an 2015 agus tha an stiùiriche aca Agnes Rennie a toirt a beachd:  “S e leabhar sònraichte a bhios an seo, ceud dàn a tha toirt dhuinn blas dhan dìleab phrìseil a ghlèidh guth nam bàird a bha aig meadhan a’ chath no ag ionndrainn na bha air falbh”.

Cuiridh Comhairle nan Leabhraichean an taic ris an fhoillseachadh mar a tha Rosemary Nic a’ Bhàird a’ mìneachadh: “Tha Comhairle nan Leabhraichean gu math toilichte a bhith a’ co-obrachadh le Radio nan Gàidheal agus Acair gus taic a chumail ris an leabhar ùr seo. ’S e cruinneachadh luachmhor, làidir a bhios an seo agus tha e cudromach gun tèid guthan bàird an là an-diugh a thaisbeanadh mar phàirt den leabhar eachdraidheil seo”.

Chuireadh sinn fàilte mhòr air ar bàrdachd ro 30mh Samhain 2014.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh brath gu Radio nan Gàidheal air 01851 70 5000 a no sgrìobhaibh gu annella.macleod@bbc.co.uk

‘S cha mhol mi fhìn an t-saighdearachd

Chan d’fhuair mi coibhneil i

‘S gu dearbh cha dèanainn soighnigeadh

Ged gheibhinn oighreachd rìgh.

Le Murchadh MacLeòid, Murchadh ‘an ’ic Dhòmhnaill Bhig, Siabost, Leòdhas.

 

The 1st World War – The Poetry of Our Generation

How do you view the First World War? Do you put pen to paper with your thoughts? Do you write poetry? Are you a poet? If so BBC Radio nan Gaidheal wants to hear from you.

BBC Radio nan Gaidheal has researched over 200 pieces of World War 1 poetry for programming including Seachdain sa Chogadh, and in partnership with Acair and The Gaelic Books Council are preparing the first anthology of World War One Gaelic Poetry for publication in 2015.

Established and well-known pieces from bards such as Dòmhnall Ruadh Chorunna and Murdo MacFarlane will be included in addition to pieces from less well-known poets to form this important collection of work for this and future generations. The publication will include sections on pre-war poetry, the war at the front line, the effects of the war on the community at home and reflections post-war.  Importantly, however, how our generation views the First World War will also be a key element of the publication.

Today’s poets of all ages are invited to submit their contributions to be included in this landmark collection. Five pieces will be chosen to close the final section of the publication and other pieces will be considered for broadcast on Radio nan Gàidheal programmes commemorating the First World War

BBC Radio nan Gaidheal welcome all submissions of work by 30 November 2014.

For further information contact BBC Radio nan Gaidheal on 01851 705000 or annella.macleod@bbc.co.uk

Posted in News | Leave a comment

KNOCKENGORROCH EARLY TICKETS ON SALE

WORLD CEILIDH 2015
21 to 24 MAY
EARLY BIRD TICKETS ON SALE NOW!
It’s our 18th Birthday!
A limited number of super early cheap tickets are now available here
Make sure you snaffle one or more before they’re gone!
2014 will be our 18th birthday. That’s long enough to make a whole adult! We welcome back those who have been coming since they were born, those that have just discovered us and those who will be discovering us for the first time.
We offer the most unique and beautiful festival location in the UK. If you like your parties big, your people friendly, your air fresh and your music amazing, we’re here for you!
Help us come of age in 2015…

In other news….
The Droving Project
Knockengorroch has always had rural regeneration and the culture and history of our area at its heart. The Knockengorroch cows recently embarked on an adventure as part of  The Droving Project, a heritage and environmental multi-arts project celebrating our relationship with the landscape, of which we are part.

The project culminates in a photographic exhibition and film, showing at the Doon Valley Museum in Dalmellington, Ayrshire from 10 October to 31 January 2014.
The museum is open Thursday to Saturday each week from 10am to 4pm. Entry is free. For more information check www.thedrovingproject.org

Posted in News | Comments Off